UNIVERSE MUTE REVIEWS

UNIVERSE MUTE REVIEWS

UNIVERSE MUTE REVIEWS
• NOISE.FI   / Rating: 4/5 / 26.01.2008
• ARCHAIC METALLURGY   / Rating: 8-/10 / 19.09.2007
• INFERNO-Magazine #49 8/2007   / Rating: Demo band of the month
• MIASMA-Magazine 3/2007   / Rating: 9/10
• SOUNDI DEMOEFEKTI 5/2007   / Rating: ---
• IMPERIUMI.NET   / Rating: 7/10 / 11.05.2007


NOISE.FI / Rating: 4/5 / 26.01.2008

Finnish

Melodisempaan death metaliin paneutunut kotimainen Enthrope on koonnut todella ammattimaiselta ja valmiilta paketilta kuulostavan viiden raidan mittaisen promon. Siistien soundien siivittämä musiikki esittelee promollisen täynnä taitavaa ja riittävän idearikasta metallia.

Promo aloitetaan teeman mukaisesti vokaalittomalla Universe Mute -raidalla, joka intron lailla johdattelee kuuntelijan Enthropen maailmaan. Kyseisen raidan rauhallinen tunnelma ei tosin paljasta koko totuutta, sillä yhtyeestä löytyy enemmänkin potkua äreillä örinävokaaleilla höystettynä. Tätä seuraava Ill Elements jää valitettavasti vielä vaisumman ja mielenkiinnottoman tasolle, mutta seuraavana jonosta löytyvä Sunken Sun hyppää esille selvästi koko promon vahvimpana teoksena. Biisi herättää mielenkiinnon niin tavallisesta erottuvien riffiensä, vahvan tunnelmansa kuin myös erinomaisesti toimivan rakenteensa ansiosta. Havoc jää Ill Elementsin tavoin vaisumman esityksen tasolle, ja promon päättävä Stars of Nhagrad keskittyy tunnelmien kehittelyyn, mutta turhan pitkäksi venytetty kokonaisuus leikkaa osan raidan purevuudesta pois.

Universe Mute jättää odottamaan mielenkiinnolla, mitä yhtyeeltä voi tulevaisuudessa irrota. Kyse kun ei ole selvästikään ole mistään turhanpäiväisien vinguttajien ryhmästä, vaan taitavien muusikoiden kokoonpanosta, jolta voi odottaa mitä vain seuraavien vuosien aikana.

26.01.2008

Rating: 4/5
Reviewed by Sini Hytönen
LinkARCHAIC METALLURGY / Rating: 8-/10 / 19.09.2007

...And now you can add Enthrope to the list of "biggest hopes of metal music", please... "Oh, who Enthrope?", I hear you ask. Well, it's not a surprise if you haven't heard about these Finns, as they formed only in 2006 and 'Universe Mute' is their debut release. As their biography says: "The idea was to combine dark, death metal music with more atmospheric and ambient sounds to fulfill the concept."

The title track leads a listener towards the unknown with it's melancholic, mesmerizing lead guitar melody and yet-reserved aggression. 'Ill Elements' explodes into mid-paced riff-o-rama and cool double kick drumming, with Mid-Eastern flavored melody work next to pure Finnish-sounding melody. The likes of Demonoid and Insomnium come to my mind while listening to this fine piece of metal music. Atmospheric ambient sounds play a big role of Enthrope's sound, creating haunting, spacey passages among more brutal music. This is how the rest of this EP flows on, at times melancholic in Finnish vein, at times pretty hard-hitting metal. Vocals are deeply growl, with bite, but there's some clean parts too, but only for spice. The production is great work thoroughly, as is the artwork. One thing I miss are the lyrics, which would have been a good addition, as they cannot be found on the band's website either.

All in all, Enthrope sound very sophisticated despite the fact that they formed last year. 'Universal Mute' is a sure pick for every Finn-o-phile and those who like their metal rough yet stylish, but not trendy.

Rating: 8- (out of 10)
Reviewed by Lane 09/19/2007 20:15
LinkINFERNO-Magazine #49 8/2007 / Rating: Demo band of the month

English

Exceptionally recommendable disc. Enthrope’s setting has all the ingredients for a fine soup with all the different flavours in balance, and the fine aftertaste lasts for long time. The songs and the atmosphere on Universe Mute are absolutely so firm and self-confidential crushing, that yours truly is almost choked. So massively monumental roaming could occasionally be compared to similar roaring as e.g. Insomnium where the melodies are able to create an atmosphere without seeming like the leading and domineering element. The low guitar department manages both the massive crunch department as well as the suitable harmonies, and clean guitars have also beed used successfully when needed. All the brilliant elements can be heard exactly as much as needed without any sense of idling or repetition. Magnificently perfect achievement!

Finnish

Harvinaisen tarjoilukelpoinen tuotos. Enthropen kattauksessa ovat kunnon keitoksen tavoin kaikki eri makuelämykset tasapainossa, ja mainio jälkimaku tuntuu pitkään. Universe Muten biisit ja tunnelma ovat niin kertakaikkisen hapuilematonta ja itsevarmaa murjomista, että tässähän on ihan tikahtua. Jyhkeän monumentaalista menoa voisi vertailla paikoin esim. Insomniumin tapaiseen jyräykseen, jossa melodioilla osataan luoda tunnelmaa niiden kuitenkaan vaikuttamatta mitenkään pääosan esittäjältä. Matalakitaraosasto hallitsee niin jynkkyosaston kuin sopivan stemmailun, ja myös puhtaita kitaroita on käytetty onnistuneesti tarvittaessa. Kaikkea hienoa tehdään biiseissä juuri sen verran kuin tarve vaatii, eikä tyhjäkäyntiä tai toistoa aisti lainkaan. Upea nappisuoritus!
MIASMA-Magazine 3/2007 / Rating: 9/10

English

Rarely you get your hands on self-released material of this quality. Already looking at the cover of Enthrope's Universe Mute-EP makes it clear that this can't be an achievement recorded in a moisty basement in half an hour. You have to be either deaf or mean, if you can say a bad word about the production side of the disc, because on that department there have been strong professionals at work.

Universe Mute includes five songs of atmospheric, rude metal in its heaviness in a style similar to Swallow the Sun and Insomnium. Already the self-titled intro gives a hint of the kind of lead the next 20 minutes or so will rain down on you. Beautiful music in a melancholic way is leading forwards most strongly by the singer Miika Partonen, who, judging by his voice, has along with his morning muesli apparently swallowed a fistful of rusty screws down his throat. Absolutely magnificent growling! To counterbalance the extremities Universe Mute has lots of comforting guitar- and synth melodies, which in the end seem to create an illusion of safety. Ill-omened factors are the controlling force through this rough ride.

Even though the release is only of EP-length, the listener has to encounter quite an epos. For it to open up demands concentration, all the elements are hard to discover on the few first listenings. The journey of exploration is still worth it, because at least the final 9-minute ending song Stars of Nhagrad leaves a very profound feeling after listening to it. If the world was a righteous place, this band wouldn't be without a record deal.

/Mikko Luntiala

Finnish

Harvoin saa käsiinsä näin laadukkaasti tuotettua omakustannemateriaalia. Enthropen Universe Mute -EP:stä näkee jo kansien perusteella, ettei kyseessä voi olla mikään homeisessa kellarissa puolessa tunnissa purkitettu teos. Täytyy joko olla kuuro tai ilkeä, jos pystyy pahan sanan sanomaan lätyn tuotantopuolesta, sillä kyseisellä osastolla on ollut raudanlujia ammattilaisia töissä.

Universe Mute sisältää viisi kappaletta tunnelmallista, raskaudessaan karua metallia Swallow the Sunin ja Insomniumin tyyliin. Jo introna toimiva nimiraita antaa kuvan
siitä, minkälaista lyijyä seuraavien parinkymmenen minuutin aikana sataa niskaan. Melankolisella tavalla kaunista musiikkia vie vahvimmin eteenpäin laulaja Miika Partonen, joka äänstään päätellen on ryystänyt aamumyslin seassa kurkustaan alas kourallisen ruosteisia ruuveja. Kerrassaan komeaa mörinä! Vastapainona äärimmäisyyksille Universe Mutella on paljon lohtua tuovia kitara- ja kosketinmelodioita, jotka loppujen lopuksi tuntuvat kuitenkin vain luovan illuusion turvan tunteesta. Pahaenteisyys on hallitseva voima läpi tämän ankaran matkan.

Vaikka kyseessä on vain EP-mittainen julkaisu, kuulija saa vastaansa melkoisen eepoksen. Sen avautuminen vaatii keskittymistä, kaikki elementit eivät nimittäin tahdo löytyä ihan ensimmäisellä kuunteluilla. Tutkimusmatka on silti vaivan arvoinen, sillä viimeistään yhdeksän minuutin pituinen päätöskappale Stars of Nhagrad jättää todella syvällisen tunteen jälkeensä. Jos maailma olisi oikeudenmukainen paikka, ei tämä yhtye olisi ilman levytyssopimusta.

/Mikko LuntialaSOUNDI DEMOEFEKTI 5/2007 / Rating: ---

English

Enthrope was established last year, but the members of the band have long experience behind them and previous groups have also released recordings. The musical ambition of Enthrope is clearly high and the band is also able to achieve these visions. Band's death metal has fair amount of horror elements, which flow especially from the excellent synth compositions. Additionally, the songs consist of built-in melodies, which support the songs to come alive in their full glory. Enthrope is rude in its own subtle way, which generates certain kind of sophistication, but there is still a lot of edge in the music. Enthrope is clearly a future name.

Suomi

Enthrope on perustettu vasta viime vuonna, mutta bändin jäsenillä on pitkä kokemus takanaan ja entisillä kokoonpanoilla on levytettykin. Enthropen musiikillinen kunnianhimo on selvästi korkealla ja yhtye pystyy hyvin toteuttamaan näkemyksensä. Bändin kalmametallissa on reilusti kauhuelementtejä, jotka kumpuavat erityisesti oivallisesti sovitetuista koskettimista. Lisäksi biiseissä on sisäänrakennettuna melodioita, joiden tuella sävellykset heräävät eloon täydessä loistossaan. Enthrope on hillityllä tavalla raju, mistä syntyy tiettyä hienostuneisuutta, mutta särmikkyyttä silti löytyy. Enthrope on selvästi tulevaisuuden nimi.IMPERIUMI.NET / Rating: 7/10 / 11.05.2007

English

Published as a self-released jewel single case, Universe Mute is a 5-track mini-cd from a band called Enthrope, established in 2006. Consistind of emotional, melodic and atmospheric heavy metal bowing towards Death Metal.

From the first seconds onwards the melodic flow sounds like Finnish metal music. More accurately, like the genre that also consists of e.g. Eternal Tears of Sorrow and other names alike. And like other contestants of the same genre, also Enthrope confines on melancholy, synths, not to even mention clean vocals. If you have heard Finnish metal, you probably know what you are talking about also listening to this record.

Despite the clichés and axioms even, Universe Mute consists of high quality material. The songs offer more than just 2 pence worth of flat melodies and also just the right amount of hooks. Occasionally the songs sound tastefully heavy and even energetic hinting towards Thrash Metal. At its lightest the brush paints beautiful colours and sensitive synth pads right beside all the guitar melodies. The balance however remains from the beginning to the very end.

A positive remark must be given also to the crystal clear sounds of the mini-CD. Even though the sounds are polished and adjusted, they have not fallen into too clinical sounds. Guitars sound big and loud, melodies are pristine clear and the vocals have reached multiple forms of expressions, all fitting with the music seamlessly.

Despite the lack of originality, the 5-piece make a decent opening and although the visions still need some extra kick, this cd has its bets on the right places and is clearly occupied by a style of its own.
Serpent, 11.05.2007

Suomi

Omakustanteena, sinkkukotelomallisena julkaistu Universe Mute on vuonna 2006 perustetun Enthropen viiden biisin mini-cd. Sisältönä tarjotaan tunnelmallista, melodista ja maalailevaan raskasmetallia, joka kumartaa death metalin suuntaan.

Heti alkusekunneilta lähtien levyn melodinen ammennus kuulostaa suomalaiselta metalllimusiikilta. Tarkemmin sanottuna siltä genrekunnalta, johon esimerkiksi niin ikään kotimainen Eternal Tears of Sorrow ja muut vastaavat nimet istuvat. Ja aivan kuten saman karsinan muillakin yrittäjillä, myös Enthropella on melankolia läsnä, koskettimista ja jopa puhtaista lauluista nyt puhumattakaan. Jos on koskaan kotimaista metallia kuullut, luultavasti myös tämän tekeleen kohdalla tietää mistä puhutaan.

Kliseisyyksistään ja jopa itsestäänselvyyksistään huolimatta Universe Mute on laadukkaasti kasattua tavaraa. Biiseissä kun tarjotaan muutakin kuin parin pennin melodialatteuksia ja myös koukkuja on mukana juuri sopivissa määrin. Paikoin biisit soivat maittavan raskaasti, jopa hitusen rässivivahteisen reippaasti. Keveimmillään taas sivellin sutii kauniita värejä ja herkkiä syntikkamattoja kera kitaramelodioiden. Tasapaino kuitenkin säilyyy hyvin alusta hamaan loppuun asti.

Positiivinen maininta täytyy myös antaa minarin raskaanselkeistä soundeista. Ylikliinisyyteen ei olla sorruttu, vaikka jälki onkin muutoin puunattua ja kohdalleen hinkattua. Kitarat soivat rehvakkaasti, melodiat kristallinkirkkaasti ja lauluista on yllytetty esiin monenlaista ilmaisua, kaikki musiikin kanssa hyvin yhteen natsaten.

Omaperäisyyden puutteesta huolimatta viisikko tekee tällä kiekolla hyvän pelinavauksen ja vaikka visiot vielä ehkä lisäpotkua kaipaavatkin, on tällä tekeleellä pelimerkit oikeilla paikoillaan ja oma tyyli selvästi hallussa.

Serpent, 11.05.2007
Link